8.11.2023

Obchodní podmínky

Jsme velice rádi, že nám důvěřuje již více než 230 laboratoří, které užívají naše softwarové produkty vytvořené speciálně pro laboratorní provozy.

Abychom mohli zajistit dostupnost a kontinuitu našich služeb velkému množství laboratoří během celého životního cyklu všech našich softwarových produktů, máme jednotné standardizované Obchodní podmínky, které popisují námi poskytované služby, které jsou pro všechny naše zákazníky stejné.

Obchodní podmínky jsou tvořeny následujícími dokumenty:

 1. EULA 23 (pdf) – Licenční podmínky užívání Software verze 23 (softwarové produkty, režimy licencí, omezení licence, záruka, odpovědnost)
 2. POS (pdf) – Podmínky Online služeb (HelpDesk, Online dokumentace, Aktivace, Aktualizace, Monitoring)
 3. VOP (pdf) – Všeobecné Obchodní Podmínky (vznik a zánik závazků, akceptační procedura, platební podmínky, ochrana osobních údajů)
 4. NDA (pdf) – Dohoda o mlčenlivosti (povinnosti poskytovatele a příjemce důvěrných informací)
 5. SLA (pdf) – Dohoda o úrovni servisních služeb (klasifikace a hlášení požadavků, lhůty a sankce, součinnost)

V případě zájmu o indikativní cenovou nabídku potřebujeme základní informace o laboratoři, ze kterých lze vytvořit kalkulaci licencí a služeb nutných pro implementaci systému. Cenová kalkulace vždy vychází z našich Obchodních podmínek, které jsou veřejně dostupné na této stránce, a za jiných podmínek je neplatná.

Obchodní spolupráce začíná uzavřením standardizované smlouvy, kterou předkládá naše společnost a jejíž nedílnou součástí jsou naše Obchodní podmínky. Akceptace našich Obchodních podmínek je podmínkou nutnou pro poskytování služeb a licencí k našim softwarovým produktům.

Licence

Naše společnost vyvinula a již přes 20 let neustále rozvíjí sadu proprietárních softwarových produktů, ke kterým pak poskytujeme nevýhradní omezená práva k užívání (licenci) za licenční poplatky. Nenabízíme a neprovádíme zakázkový vývoj, který je velmi nákladný, nabízíme pouze hotové softwarové produkty. Vývoj softwarových produktů provádíme na vlastní náklady a zákazníkům poskytujeme na základě aktualizačních poplatků nové verze software.

Základním modelem licencování jsou produktové CAL (Client Access License), které jsou vázané buď na uživatele (User CAL), nebo na zařízení (Device CAL). Každý uživatel nebo zařízení, které přistupují přímo nebo nepřímo k softwarovému produktu (včetně jeho databáze), musí mít zakoupené produktové CAL. Automatizované propojení s jiným systémy je řešeno pomocí licencovaných konektorů a ovladačů. Neřízené propojování (přímým přístupem k databázi) je zakázáno, neboť vede k porušení licence (multiplexing), ztrátě záruky (ovlivnění výkonu SQL serveru) a nemožnosti poskytovat podporu (aktualizace mění datový model).

Online služby

Při poskytování služeb používáme následující Online služby:

 • HelpDesk – správa požadavků, změnová dokumentace, přehled licencí
 • Online dokumentace – stovky dokumentů s návody na nastavování a užívání Software
 • Aktualizace software – nejnovější verze softwarových produktů, které zahrnují technologický rozvoj, legislativní změny, optimalizace, vylepšení i opravy případných chyb nebo zranitelností
 • Aktivace licencí – párování pořízených licencí na uživatele nebo hardware
 • Monitoring – diagnostika chybových stavů

Verze uvolňujeme průběžně všem našim zákazníkům a pomocí nástrojů pro aktualizace, které jsou dostupné v režimu 7×24, si je můžou instalovat i sami. Neprovádíme úpravy starých verzí, vždy vydáváme nové verze a podporujeme vždy jen tu nejnovější verzi, která je k dispozici za pravidelné aktualizační poplatky (nebo předplatné na určité období). Důrazně proto doporučujeme používat nejnovější verze našich softwarových produktů – čím starší verzi používáte, tím je větší riziko chyb nebo zranitelností.

Technická podpora

Základem technické podpory jsou předplacené hodiny pro konzultace, parametrizace nebo diagnostiku provozních problémů. Náš tým je vám k dispozici v provozní době 7:30 až 15:30. Mimo tuto provozní dobu je k dispozici hotline číslo, které je ale určeno jen a pouze pro hlášení a řešení havárií (pohotovost mimo provozní dobu není zahrnuta v základní ceně).

Předmětem technické podpory není správa ICT, před hlášením problémů proto provádí základní diagnostiku místní správce IT objednatele (diagnostika PC, serverů, diskových polí, přístrojů, kabelů, sítě, atp.) Práce mimo naši pracovní dobu jsou také vždy zpoplatněny, tj. nelze na ně čerpat předplacené hodiny v paušálu.

Pokud je předmětem požadavku na podporu složitější činnost (přesahující předplacené hodiny) a nebo je nutné rozšířit licence, je takový požadavek řešen formou nabídky a samostatné objednávky.

Implementační objednávky

Průběh realizace objednávek je popsán v Implementační metodice, která reflektuje naši více než 20-letou zkušenost s implementacemi software. Díky získanému know-how můžeme společně předcházet problémům, na které jsme v minulosti při implementacích narazili, proto velmi doporučujeme řídit se naší implementační metodikou, zejména dokumentem Analýza rizik, který popisuje rizika a opatření na obou stranách, jejichž splnění významně snižuje pravděpodobnost problémů při implementaci.

Složitější implementace je zpravidla zahájena na jednání Zahájení projektu, na kterém se rozdělí odpovědnosti a pravomoci pro řízení implementace a stanoví se odborní garanti za jednotlivé oblasti. Také je dohodnut Harmonogram implementace na základě našich i vašich kapacit, neboť implementace vyžaduje součinnost při nastavování a validaci software, termín spuštění závisí na našich i vašich provozních a kapacitních možnostech.

Implementace software probíhá dle naší implementační metodiky a má hlavní fáze:

 • analýzu provozu a klíčových procesů v laboratoři
 • instalaci a nastavení systému
 • připojení přístrojů (analyzátory, tiskárny, čtečky, případně i scannery)
 • importy poskytnutých dat
 • proškolení uživatelů
 • asistovaný duplicitní provoz, asistovaný start
 • dohled po spuštění (nejdříve v místě, následně vzdáleně)

Pro úspěšné dokončení implementace je nutná součinnost objednatele, která je popsána v implementační metodice.