Envis® LIMS je moderní laboratorní informační a manažerský systém pro celý laboratorní komplement.

Envis® LIMS, Srdce Vaší laboratoře

Laboratorní moduly

Systém Envis® LIMS nabízí řešení pro různé druhy laboratoří: biochemie, hematologie, imunologie, serologie, mikrobiologie, genetika, patologie ad. Všechny moduly jsou uzpůsobeny pro každého zákazníka v rámci implementace individuálně.

Skladová evidence

Sklady umožňují vedení skladových karet, naskladňování a vyskladňování laboratorního materiálu.
S tím souvisí i vytváření požadavků a objednávek, následné párování na dodací listy a hlídat expirace šarží, pojistných zásob a provádění inventur.

Řízená dokumentace

Umožňuje přípravu dokumentace, zajistí její verzování a uvolňování, včetně řízeného plánování školení.
V rámci řízené dokumentace jsou vedeny elektronické záznamy o proškolení pracovníků a jejich zkoušení.

Distribuční portál

Portál poskytuje obecné úložiště paketů, centrální správu nastavení a webové služby pro bezpečnou šifrovanou distribuci elektronických výsledků žadatelům s Distribučním klientem. Přenos výsledků je bezplatný a datově neomezený.

Tiskový portál

Portál poskytuje webové služby pro podporu externího tisku výsledkových listů přímo u žadatelů s Tiskovým klientem. Základní výhodou je, že laboratoř nemusí výsledkové listy (protokoly) tisknout a distribuovat (svozem, poštou), protože se přenášejí elektronicky a tisknou přímo v cílovém místě. Tím se zkracuje čas doručení tištěných výtisků

Žádankový portál

Poskytuje webové služby pro vytváření a bezpečný šifrovaný přenos elektronických žádanek žadatelům s Žádankovým klientem. Přenos žádanek je bezplatný. Klient má vlastní grafické rozhraní, a tak není vystavování elektronických žádanek závislé na druhu, typu ani výrobci ambulantního nebo nemocničního informačního systému žadatele.

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě.
Klademe důraz na přátelské a korektní vztahy s obchodními partnery.
Nabízíme individuální přístup, analýzu a pochopení požadavků zákazníků. Následně pak pro ně navrhneme optimální řešení požadavků.

Plníme certifikační normy ISO 9001 a 27001.

NQA_ISO9001 NQA_ISO27001

A proč systém Envis® ?

Konsoliduje všechny klinické laboratoře do jednoho informačního systému.

Aplikace postavena na nejmodernějších technologiích.

Nabízí přehlednou aplikaci pro efektivní práci.

Umožňuje uživatelsky definovat vzhledy formulářů a reportů (protokolů, faktur apod.).

Usnadňuje akreditaci laboratoře, splňuje všechny specifické požadavky normy ČSN EN ISO 15189 už přímo "ze systému" a snižuje tak i množství papírové evidence.

Nabízí Integraci s jinými systémy (VZP portál, distribuční portál, NIS, účetní aplikace apod.).

Podporuje mikrobiologickou odbornost díky speciálně vyvinutým modulům mikrobiologické nadstavby ve spolupráci s FN Olomouc.

Podporuje řetězce laboratoří, protože umožňuje efektivní elektronickou komunikaci laboratoří (výměna e-žádanek a e-výsledků, centrální číselníky).

Podporuje transfúzní pracoviště (dárci a odběry, výroba TP, krevní banka, prodej TP – ověřeno auditem Baxter).

ENVIS Portál zajištuje zabezpečenou elektronickou komunikaci s externími zdravotnickými zařízeními
(e-výsledky, e-žádanky), a to bez zbytečných poplatků za přenesená data. Nabízí tedy ekonomicky zajímavou alternativu k jiným placeným službám.

  • Prohloubení znalostí uživatelů.

  • Dostupná pomocí klávesy F1 z aplikace.

  • Nadstandardní podpora 24/7 za příplatek.

  • Pomocí vlastního distribučního klienta.

Snižuje náklady na licence, podporu a správu software díky konsolidaci všech klinických laboratoří
do jednoho integrovaného informačního systému s transparentním licencováním.

Jak probíhá implementace?

Implementace laboratorního systému probíhá dle naší implementační metodiky a má hlavní fáze:

analýzu provozu a klíčových procesů v laboratoři

instalaci a nastavení systému

připojení přístrojů (analyzátory, tiskárny, čtečky, případně i scannery)

importy poskytnutých dat

proškolení uživatelů

asistovaný duplicitní provoz, asistovaný start

dohled po spuštění (nejdříve v místě, následně vzdáleně)

Moduly Envis® LIMS

Podívejte se na výsledky naší práce…